برچسب سیاست داخلی

نه خیلی دموکرات، نه خیلی مستبد

محمّد سلطان‌پور در روزهای اوج کودتای 28 مرداد 1332 با وجود اخطار فرماندهان ارتش و دولتیان مرحوم دکتر مصدق با توجه به مشی دموکراتیک خود بر ادامه اعتراض‌ها و حق مردم برای انتقاد و اعتراض…

0 0
TelegramInstagramTwitterYoutubeDeviantArt